Tjøstheim gard

Tjøstheim Gard driv med dyrking av jultrær og skog. Sau og hest er tilleggsnæringar som skapar liv og røre på tunet. Vi er 5 generasjon som driv garden.

 

Etter krigen blei det planta mykje skog på garden. Tynning av skogen vart starten på ei ny næring, juletreproduksjon. Nå plantar vi Nordmanns Edelgran og sel desse gjennom Norsk Juletreservie og i eigne utsal.

Vegane i juletrefelta vert bruka til ridevegar og samaen med skogsvegane har vi mange mil med rideveg på eigen gard.

Sauene våre er heile sumaren til fjells i Sauda. Dei beitar i over 1000 meter høgd i det vakre Ryfylkeheiane.

Powered by i-tools.no