Stallplass

Tjøstheim Ridesenter har ledig stallplass 2013. Ta kontakt med Rønnaug mob 91 51 22 02 for meir informsajon

 

Stalplass kr 2000,- fôrpakke kr 1000,- og spøna kr 200.- pr mnd. Hester som treng mer enn 7 kg. pr. dag, vil det bli et tillegg på kr 250,- pr. mnd.
 For hester som treng mindre enn 4 kg. pr. dag, vil det bli en reduksjon i prisen på kr. 205,- pr. mnd.

Leien dekker stallplass, inntil 7 kg høy og spøne 3 trillebårer i uken. Foring og utslipp om morgenen i ukedagene. Innsetting ved behov og ved avtale. 

Leiesummen inkluderer bruk av alle fasiliteter, luftegård, turveier, stier, stort skap til utstyr og begge ridebanene når det ikke er undervisning. Melkebua som oppholderom med tekjøkken og garderobe. Unntak er når det er kurs, undervisning eller rideleir.

FÔRINGSRUTINAR:  

Hestene blir fôret morgen og kveld fra mandag morgen til fredag morgen. Fôret skal lagest klart til hvert måltid. Leigetakarane har selv ansvaret for fôring av stallen fredag kveld, laurdag og sundag, samt dagene skolen har ferie. Alle hestene skal fôrast til same tid for å unngå bråk i stallen. På kvelden starter vi med å ta inn hestar frå luftegården kl. 17.30. De som er ute og trener eller som oppholder seg i stallområdet på eller etter dette tidspunkt, må selv ta inn å fore sin egen hest. 

DEKKENSKIFTE:  

Hestane blir tatt ut til lufting hver morgen. Dersom hesten skal ha på dekken vil det koste kr. 30,- hver gang. Dersom det er dekkenskifte koster dette kr. 45,-. Dette gjelder også dersom ridesenteret skal gi dekkenskifte på kvelden.

MØKKING AV STALLBOKS: 

Stallboksen til hestane skal møkkast hver dag. En kan bestille møkking dagen før mot kr. 60,- pr. gang. Dersom leigetakar ikke sørger for å møkke boksen til hesten sin, tar ridesenteret arbeidet, men fakturerer dette med kr 125,- pr gang.

Stallreglene skal til en hver tid følges. Melkebua gjøres ren etter tur. Se egen turnusliste.

Eier er selv ansvarlig for forsikringer på hesten, vaksinering, klargjøring av kraftfór om dette ikke inngår i avtalen, møkking og trening av hesten.

SNYLTEBEHANDLING:

I månadene september, februar og mai må ein betale kr. 200,- til ormekur i tillegg til stall leiga.

        

Stallen er ikke ansvarlig for skader/sykdommer på hesten eller skader på utstyr som blir påført i leieperioden. Eventuelle skader og mangler som oppstår, og som kan dokumenteres som leietakers avsvar, repareres/gjenskaffes på dennes regning.

Utleier og leietaker forplikter seg å holde hverandre gjensidig informert. Mislighold av denne avtalen kan medføre oppsigelse.

 

Powered by i-tools.no